Minggu, 15 Januari 2017

Nissan X-Trail, Mobil SUV Paling Tangguh Dan Nyaman

Nissan X-Trail, Mobil SUV Paling Tangguh Dan Nyaman Uladaĺnik GT-R maje asablivaje pačuccio da svajoj mašynie, skazaŭ GT-R Takumo i ŭladaĺnik Nobumitsu Gozu. Niahliedziačy na ​​toje, što heta staraja madeĺ, ja taksama ŭlasny GT-R, tak što ja razumieju pačucci klijentaŭ GT-R, i my stavim našy dušy ŭ kožny ruchavik, spadziejučysia pastavić, što chvaliavannie klijentam. Izumi Šioja vydatkavaŭ 20 hadoŭ na budaŭnictva ruchavikoŭ i tym nie mienš imkniecca da daskanalasci ŭ kožnaj i kožnaha. Nissans majstry-ramiesniki viadomyja jak Takumo i josć toĺki čatyry z ich, jakija budujuć VR38 ruchaviki cvin-turba, jakija vykarystoŭvajucca ŭ sviatym GT-R - kab pakazać svaju honar u svaich tvorach, kožny padpisvaje blok ruchavikoŭ jon buduje.

Toje, što ja liču "ideaĺny ruchavik" heta toj, jaki ja ŭpeŭnieny, budzie mieć samuju vysokuju pradukcyjnasć, kaža Šioja. Nie dziŭna, što liudzi, jakija kupliajuć hetyja kazačnyja aŭtamabili chočuć viedać pieradhistoryju. Pa slovach haloŭnaha Jokahama zavoda, Nobuchiro Ozava, novyja ŭladaĺniki chočuć, kab zadavolić ich GT-R budaŭnik asabista. Niekatoryja na samaj spravie pryjšoŭ na zavod u Jokahamie i paprasić čalavieka, jaki pabudavaŭ svoj ruchavik, prosta skazać dziakuj za hety budynak, tvar u tvar. Nissan X-Trail, Mobil SUV Paling Tangguh Dan Nyaman

Jak daŭno heta bylo, tak jak chto-to pryjšoŭ u ofis toĺki, kab dziakavać za toje, što vy robicie? Imiem kart Takumo navat nie zhadvajuć ich status jak adnaho z najvialikšych susvietnych budaŭnikoŭ ruchavikoŭ, alie kožny ruchavik GT-R maje svoj znak horda. Imiony hetych čatyroch majstroŭ buduć žyć doŭha paslia taho, jak jany syšli, a mašyny jany dapamahajuć budavać buduć prynosić radasć pasliadoŭnych uladaĺnikaŭ roznych pakalienniaŭ. Raspaŭsiudžanaje zman siarod uladaĺnikaŭ Juke zjaŭliajecca toje, što transpartny srodak znachodzicca pavoĺniej ŭsich kolaŭ režymu pracy pryvada, čym u pryvadam na pieradpakoi koly.

U abodvuch paraŭnaĺnym testavanni ŭ reaĺnym sviecie, plius niekatory ŭjaŭliennie ab transmisii Juke, my dakapacca da hetaha. Na forumach i dyskusijnych hrupach, to Nissan Juke časta pradmietam spiekuliacyj. Adnym z najboĺš raspaŭsiudžanych pytanniaŭ, ci zjaŭliajecca heta chutčej u režymie poŭnaha pryvada abo FWD. U pryvatnasci, u nuĺ da šascidziesiaci.

U niadaŭnim test-drajv z 2013 hoda Nissan Juke NISMO, pradstaŭlienaj Nissan ŭ jakasci pres-kredyt, my mieli mahčymasć pastavić jaho praz niekaĺki krokaŭ dlia testavannia. Pakiet NISMO maje 197 konskich sil i troški liepš naladžanuju biesstupieńkavaj transmisijaj (CVT), a taksama dva paŭnapryvadnych opcyi (AWD): AWD-V i poŭny pryvad. AWD-v viektorienije padzialić uladu 50:50 pamiž piaredniaj i zadniaj u toj čas jak standartny režym poŭnaha pryvada pieradaje mahutnasć, kali kamputar ruchavika ŭsprymaje heta pavinna być boĺš za ŭsio. Dlia našaha testavannia my praviali try 0-60 vyprabavanni kožny ŭ piarednim pryvadam (FWD), AWD-V i AWD režymach.

Ŭsio na toj ža darozie krainy, u toj ža dzień, i ŭ tym ža Juke NISMO z tym ža kiroŭcam. Terminy byŭ praviedzieny ŭ pazaslužbovy palicejskaha pryjaznaj z radaram na biespierapynnaj i tajmieram chutkasci GPS. My pačali pry nuliavoj abarotaŭ u chvilinu dlia kožnaha z testaŭ zatym zrabiŭ FWD i AWD pracavać z RPM pavialičyli da 3000 dlia paraŭnannia. Kikier z Juke pavinien pamiatać, što CVT.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar